ClickCease

Winkel informatie

O-shops
Huygensweg 18
5482TG Schijndel
Nederland

Bel ons:
085-0483754

alternate_email
info@o-shops.nl

Oomen Schijndel BV en haar webshops (www.O-shops.nl) respecteert de privacy van haar gebruikers en licht daarom via deze pagina toe wat wij met de door u ingevulde gegevens doen.

Oomen Schijndel BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uzelf of uw werkgevever deze aan ons verstrekt.

Wij verwerken deze volgende gegevens:

- Voornaam, Achternaam, Bedrijf, Adresgegevens, Telefoonnummers, emailadres.

Wij hebben het volgende doel met deze gegevens:

- verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen, informatie mbt openingstijden.

- u te kunnen informeren over onze diensten en producten.

- te gebruiken als u een bestelling of aanvraag doet.

Bewaartermijn:

Wij streven naar een continu actueel relatiebestand in ons Presta-Shop systeem. Voor relaties/personen waar geen actief contact meer mee bestaat geld een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van gegevens:

- Oomen Schijndel BV verstrekt uitsluitend contactgevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Veiligheid:

- Uw accountgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In uw account staan gegevens zoals bovenvermeld opdat wij deze niet elke keer opnieuw hoeven in te voeren.

- Naast uw accountgegevens bewaren wij ook uw bestelgegevens. Zo kunt u ten alle tijden terugkijken welke bestellingen u gedaan heeft.

- Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen. Dit houdt in dat er van uw wachtwoord een onherkenbare code wordt gemaakt. Deze code wordt bij ons in de database opgeslagen. Ook wij kunnen uw wachtwoord niet lezen.

- Oomen Schijndel BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

- U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. (Indien er mutaties hebben plaats gevonden , bijvoorbeeld een aankoop van producten, kan men deze persoongegevens niet meer verwijderen alleen anonimiseren)

-  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oomen-schijndel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oomen Schijndel BV